​พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33

11 ก.ค. 2561 | 16:00:44

 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ซึ่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ปตท. ให้การรับเสด็จ ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
​นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ปตท. เปิดเผยว่า การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ...ไทยแลนด์ #PrideOfThailand” เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการนำความภาคภูมิใจ มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดแนวคิดความภูมิใจของประเทศไทย ผ่านจินตนาการและปลายพู่กัน เพื่อสืบสานความงดงามและความภูมิใจในศิลปะสู่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป​
การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ประจำปี 2561 ได้แบ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไป และระดับเยาวชน โดยระดับเยาวชนแบ่งเป็น 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี กลุ่มอายุ 9 - 13 ปี และกลุ่มอายุ 14 - 18 ปี โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 785 ชิ้น จากศิลปินที่ส่งผลงานจำนวน 632 คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 24 ชิ้น และร่วมจัดแสดงจำนวน 111 ชิ้น ซึ่งผลงานทั้งหมดได้นำมาจัดแสดงให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าชม ณ ท้องพระโรง หอศิลป์ วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และจะนำไปจัดแสดงอีก 3 ภูมิภาค ได้แก่ 24 สิงหาคม – 21 กันยายน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 12 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 7 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2561 เป็นดังนี้
 
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประชาชนทั่วไป
 
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
นายเดโช โกมาลา​​​ผลงานชื่อ “บ้านฉัน”
 
รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล
นายชยสิทธิ์ ออไอศูรย์​​​ผลงานชื่อ “จากรุ่นสู่รุ่น”
นายประเทือง ก่ำพัด​​​ผลงานชื่อ “วิถีไทย วิถีแห่งความสุข”
นายวิริยะพร จิตราภิรมย์​​​ผลงานชื่อ “ลวดลายในธรรมชาติ ๑”
นางสาวสุกัญญา สอนบุญ​​ผลงานชื่อ “นวัตกรรมจากงานช่างไม้”
นายเอกวัฒน์ ดีโต​ผลงานชื่อ “ท่ามกลางตลาดชุมชน สายสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน หมายเลข 8”
 
ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 9 ปี
 
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
เด็กชายพรหมพิริยะ ประวรรณา​​ผลงานชื่อ “ภูมิใจความเป็นไทย”
​​​​​โรงเรียนพุทธิโศภน (Art is me) จังหวัดเชียงใหม่
 
รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสำราญ​​ผลงานชื่อ “ไปวัดทำบุญ”
​​​​​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
​​​​​จังหวัดมหาสารคาม
เด็กหญิงจิณณานิจ รุ่งสิตา​​ผลงานชื่อ “วัตถาลังการแห่งสยาม”
​​​​​โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ (Kids of Art Sattahip) จังหวัดชลบุรี
เด็กหญิงณัฏฐณิสร์ จิตอารีย์​​ผลงานชื่อ “แข่งขันเมืองน่าน”
​​​​​โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน
เด็กหญิงพิชญา พลศรี​​​ผลงานชื่อ “ชาวนาไทย”
​​​​​โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์​​ผลงานชื่อ “ไทยแลนด์”
​​​​​โรงเรียนแย้มวิทยการ จังหวัดราชบุรี
 
ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 9 - 13 ปี
 
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุทธิสนธิ์​​ผลงานชื่อ “ภูมิใจในเอกราชของชาติไทย”
 
รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล
เด็กชายชณฤทธ์ ชัยสุทธานนท์​​ผลงานชื่อ “พื้นถิ่นที่ร่มเย็น”
เด็กชายทิวาวัชร์ หนูพัน​​​ผลงานชื่อ “ตาเท่งชวนเที่ยวใต้”
​​​​​บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เด็กชายธนดล ธีรภาพสกุลวงศ์​​ผลงานชื่อ “เส้นสายวัฒนธรรม”
​​​​​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
​​​​​(ปฐมวัยและประถมศึกษา) จังหวัดนครปฐม
เด็กหญิงธฤษวรรณ สุวรรณ์​​ผลงานชื่อ “เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต”
​​​​​โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
เด็กชายอัษฎาวุธ ไยงาม​​​ผลงานชื่อ “วิถีไทย”
​​​​​โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
​​
ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 14 - 18 ปี
 
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
นางสาวจิดาภา แสนวงค์​​ผลงานชื่อ “หัวใจรัตนโกสินทร์”
​​​​​โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล
นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย​​ผลงานชื่อ “แม่ปลาตะเพียน 1”
​​​​​วินเซ็นต์แกลเลอรี่ จังหวัดกาฬสินธุ์
เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์​ผลงานชื่อ “ความสุขในชนบท”
​​​​​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เด็กชายทิชานนท์ หงษ์ประเสริฐ​​ผลงานชื่อ “งานวัด”
​​​​​โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
นายธนาดล มองฤทธิ์​​​ผลงานชื่อ “พ่นความเป็นไทย”
​​​​​โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นทอง​​ผลงานชื่อ “หนังลุงบ้านฉัน”
​​​​​โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
 
ทั้งนี้ ปตท. ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานรากที่บ่งชี้ถึงความเป็นชาติไทย และศิลปะของไทยอย่างแท้จริง
Share this: