"ปลานิล" โปรตีนพระราชทาน

28 ต.ค. 2559 | 17:48:40
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นว่า คนไทยต้องการโปรตีนเพื่อพัฒนาร่างกายพัฒนาสมอง แต่โปรตีนจากเนื้อสัตว์อื่นๆ ล้วนมีราคาแพงเกินกว่าที่สามัญชนจะหากินได้ทุกวี่วัน มีแต่ปลาเท่านั้นที่ชาวบ้านจับได้กินได้และคนไทยก็กินปลามาแต่โบราณ เพียงแต่ขาดปลาที่เลี้ยงง่ายโตไวและไม่รบกวนระบบนิเวศ
 
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2508 พระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ มกุฎราชกุมารญี่ปุ่นในขณะนั้น ถวายปลานิล 50 ตัว ให้พระองค์ท่าน แต่ตายไป 40 ตัว ตามคำบอกเล่า เหลือเพียง 10 ตัว พระองค์นำกลับมาเลี้ยงเองในวังสวนจิตรลดา  1 ปี ผ่านไปจากปลา 10 ตัว กลายเป็น 10,000 ตัว พระองค์ตั้งชื่อว่า "ปลานิล" ให้เชื่อมโยงกับชื่ออังกฤษ (Nilotica-ปลาแม่น้ำไนล์) ก่อนพระราชทานให้กรมประมง นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนเลี้ยง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2509
 
แต่มีคำบอกเล่าว่า พระองค์ ไม่ทรงเสวยปลานิล ด้วยเหตุผลง่ายๆ "เลี้ยงมาเหมือนลูก จะไปกินลงได้อย่างไร"
 
เวลาผ่านมา 50 ปี คงไม่ต้องหาตัวเลขใดๆมายืนยันว่า พระองค์ ประสบความสำเร็จ ขอเพียงคุณเดินไปตามตลาด คุณเห็นปลานิลย่างปลานิลทอดบนตะแกรงบ้างไหม มีปลาใดราคาถูกเท่านี้ มีเนื้อมากเท่านี้ และทุกคนกินได้กินดี ดังเช่นปลานิล ทุกคำที่กลืนกินคิดถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 
ปัจจุบัน เมืองไทยผลิตปลานิลได้ปีละ 220,000 ตัน จากฟาร์ม 300,000 แห่ง สร้างงานให้ผู้คนนับล้าน ประเทศไทยยังส่งออกปลานิลไปทั่วโลก สร้างรายได้มหาศาลจนเป็นปลาส่งออกลำดับต้นๆของเมืองไทย

Share this: