​'ประกาศ' ปิดการเข้าชม 'พระบรมมหาราชวัง' จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

03 มิ.ย. 2563 | 20:04:20
สำนักพระราชวัง งดเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (จากกำหนดเดิมจะเปิดตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563) โดยจะแจ้งวันเปิดเข้าชมให้ทราบต่อไป 

ที่มา : สำนักพระราชวัง

Share this: