“นักปกครอง” ผู้มีปณิธานเดียวกันในอันที่จะมอบความสุข สร้างความสงบ แก้ไขปัญหา และประสานประโยชน์ โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด

12 มิ.ย. 2562 | 10:40:13
กรมการปกครองมีบุคลากรฝ่ายปกครองหรือ “นักปกครอง” ในสังกัดหลากหลายระดับ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคทุกจังหวัด ทั่วประเทศ มีความใกล้ชิดกับประชาชนอย่างแนบแน่น นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่และพนักงานในสังกัดทุกคนของกรมการปกครองคือ “นักปกครอง” ผู้มีปณิธานเดียวกันในอันที่จะมอบความสุข สร้างความสงบ แก้ไขปัญหา และประสานประโยชน์ โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด #กรมการปกครองFanpageShare this: