​ทรงเป็นกันเอง

03 พ.ย. 2559 | 01:46:28
ในการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะทรง  "เป็นกันเอง"  มาก กับคนในพื้นที่ทรงแทนพระองค์เองว่า "ฉัน" ทรงเรียกผู้ใหญ่บ้านว่า "ผู้ใหญ่"  เรียกกำนันว่า "กำนัน"
 
ทรงพอพระทัยมากที่สุด ที่ทรงได้ฟังข้อมูลในพื้นที่ของราษฎรจากปากของราษฎรเอง ทรงมีวิธีกำจัดความประหม่าของราษฎรด้วยการทรง "ชวนคุย" เรื่องทั่วไปก่อน จนเมื่อราษฎรเกิดความสบายใจแล้วจึงค่อยๆ ทรงขยับไปถามถึงการทำมาหากิน ชีวิตความเป็นอยู่ จนถึงปัญหาทุกข์ยากของเขา แม้เขาจะตอบถูกบ้าง ผิดบ้าง ก็ไม่โปรดให้ข้าราชการขัดจังหวะหรือตอบแทน
 
ไม่โปรด "การถามนำ" เช่น อย่างนั้นใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม เพราะการถามนำบวกกับความประหม่าจะทำให้ราษฎรงุนงง ถามใช่ตอบใช่ ถามถูกไหม ตอบว่าถูก ทำให้ไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริง

Share this: