"ถ.พหลโยธิน ท้ายอยู่หน้า รพ.ภูมิพล"

19 พ.ค. 2560 | 19:09:01
"ถ.พหลโยธิน ท้ายอยู่หน้า รพ.ภูมิพล"  ทั้งไปสะพานใหม๋ และไปแยก ค.ป.อ. 
Share this: