​ติดตามรายการ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

09 มี.ค. 2561 | 15:54:27

ติดตามรายการ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา  ตอน “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกบนแผ่นดินไทย” โดยสำนักงาน กปร. วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น. โดยประมาณ ทางสถานีวิทยุสวพ. FM91
Share this: