​ตารางหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ วันที่ 14 - 20 ก.ย 63 " บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย "

13 ก.ย. 2563 | 10:18:53
หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ วันที่ 14 - 20 กันยายน 2563

-ฟิตร่างกายให้พร้อม เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ
-นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
-หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ ก่อนบริจาคโลหิต อย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพราะจะทำให้พลาสมาขาวขุ่น
-ไม่เจ็บป่วย หรืออยู่ในระหว่างรับประทานยารักษาโรค
-งดเครื่องดื่มแอลกออออล์ 24 ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต
-งดเครื่องสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
-ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต 30 นาที ทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น ช่วยลดภาวะการเป็นลม

กรุณาแสดงบัตรประชาชนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง 

หมายเหตุ ตารางหน่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลง

330 Visitors | Share this: