"ณ เกาะหลักแรด จังหวัดชุมพร "

18 มี.ค. 2560 | 09:04:29
"ณ เกาะหลักแรด จังหวัดชุมพร  "

เกาะหลักแรด ที่ได้ชื่อว่า หลักแรด เนื่่องจากตัวเกาะใหญ่มีรูปทรงคล้ายกับแรด  และไม่ไกลจากตัวเกาะจะมีหินปูนเรียงกัน 3ก้อน จึงได้ชื่อว่าเกาะหลักแรด ที่นี่จะพบปะการังครกขนาดใหญ่ สีสวยสด ซึ่งหาดูได้ยาก รวมทั้งฝูงปลาอีกนานาชนิด
Share this: