"จุติ ไกรฤกษ์" บุกเยี่ยมผู้สูงอายุ ก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีฯ อึ้ง!! ค่าอาหาร 57บาทต่อวัน เท่านักโทษเรือนจำ

12 ก.ค. 2562 | 06:48:29

นายจุติ ไกรฤกษ์  บุกเยี่ยมผู้สูงอายุ ก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีฯ อึ้ง!! ค่าอาหาร 57บาทต่อวัน เท่านักโทษเรือนจำก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) อย่างเป็นทางการ นายจุติ ไกรฤกษ์ พร้อมคณะได้เดินทางมาแบบส่วนตัวเพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ในการเยี่ยมของนายจุติ ตกใจกับค่าอาหารคนชราวันละ 57 บาทที่รัฐบาลจัดให้ เพราะเท่ากับนักโทษในเรือนจำ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เพียงพอในภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน เมื่อเทียบจำนวนของนักโทษในเรือนจำที่มีมากกว่าก็สามารถถัวเฉลี่ยได้ เช่นเดียวกับเงินอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มีหลายพันคน แต่ในขณะที่บ้านพักผู้สูงอายุมีเป็นหลักร้อย จึงไม่เพียงพอในการจัดหาอาหารให้มีคุณภาพ

นายจุติฯได้มอบเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้สูงอายุบางคนได้ขอบคุณนายจุติ ไกรฤกษ์ ที่ได้มาเยี่ยมเยียน โดยนายจุติบอกว่าจะช่วยสนับสนุนสวัสดิการอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุต่อไป


Share this: