​จนท.ปรับผิวจราจร ถนนพหลโยธิน ติดกระทบถนนเทพรักษ์ (ตัดใหม่ข้างบิ๊กซี สะพานใหม่)

22 พ.ค. 2563 | 20:25:04
ถนนพหลโยธิน ขาเข้า บริเวณแยกบิ๊กซี สะพานใหม่ มีเจ้าหน้าที่ปรับผิวการจราจร ในช่องทางขวา กระทบถนนเทพรักษ์ (ตัดใหม่ข้างบิ๊กซีสะพานใหม่) ที่จะออกมาทางถนนพหลโยธิน มีท้ายแถวสะสมเกือบ 3 กม. #FM91
Share this: