​ " งานซ่อมบำรุงผิวจราจร " ถนนมอเตอร์เวย์ (ทล.7) ทั้งขาเข้า และขาออก กม.18+500

22 พ.ค. 2563 | 20:00:50
ถนนมอเตอร์เวย์ (ทล.7) กม.18+500 มีงานซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทั้งขาเข้า กรุงเทพฯ และขาออก ไปพัทยา #ใช้เส้นทางฝากระมัดระวัง #FM91

Cr.กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  


Share this: