"คู่มือการเดินทาง" 12-13 ก.ย. นี้ งาน TU OPENHOUSE 2017

11 ก.ย. 2560 | 15:49:57
"คู่มือการเดินทาง" 12-13 ก.ย. นี้  งาน TU OPENHOUSE 2017    
แนะนำเส้นทางในการเข้าร่วมงาน และเส้นทางหลีกเลี่ยง TU OPENHOUSE 2017 
วันที่ 12-13 ก.ย. 2560 ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 30,000คน 

1) รถบัส -รถตู้ผู้มาร่วมงาน -แนะนำเข้าประตูเชียงราก 2 และประตูพหลโยธิน 4 
2) รถยนต์นักศึกษา -บุคลากร มธ. - แนะนำเข้าประตูเชียงราก 1 
3) รถยนต์ผู้มาติดต่อโรงพยาบาลฯ - เข้าประตูพหลโยธิน 1 

Share this: