“กานต์” เผย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ยกเลิกเพดานเงินเดือนกับสมาชิกฯ ผู้ขอทุนการศึกษาบุตร - ปีนี้ ”เอสซีจี”ยังคงมอบต่อเนื่องจนจบ ป.ตรี ให้บุตรสมาชิกจำนวน 10 ทุน

13 มี.ค. 2561 | 17:10:23
 

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายกานต์ เหมสมิติ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศยกเลิกเพดานเงินเดือนกับสมาชิกฯ ผู้ขอทุนการศึกษา บุตร-ธิดา ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากสื่อหลายแขนงประสบปัญหาเศรษฐกิจและการปรับโครงสร้างในองค์กร มีผลกระทบต่อสมาชิกของสมาคมฯ สมาชิกบางส่วนต้องถูกเลิกจ้าง มาตรการดังกล่าวคงสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกฯ ในยามนี้ได้ระดับหนึ่ง

ขณะเดียวกันทางมูลนิธิ เอสซีจี ยังคงอนุมัติทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีให้ บุตร-ธิดา สมาชิกจำนวน 10 ทุน หากสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบ ฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ถนนสามเสน โทร. ‭‭02 - 668 9422‬‬ หรือ download จาก ‭‭www.tja.or.th‬‬

ทั้งนี้
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกเพื่อตอบยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาต่อไป และสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน


Share this: