​กอร.รส. จัดสายตรวจออกจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจริงจัง

11 ม.ค. 2560 | 13:42:32
พล.ท.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ณ กองอำนวยการร่วมฯ สนามหลวง ว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการดำเนินการด้านต่างๆ ในการดูแลและให้บริการประชาชนที่จะเข้ามากราบพระบรมศพ ซึ่งหลังครบ 100 วันแล้ว ยังคงมีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพได้ต่อไปยังไม่มีกำหนดปิดแต่อย่างใด และยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเช่นเดิม พร้อมกันนี้ได้หารือถึงแนวทางการบริหารจัดการอาหาร น้ำดื่ม และของว่าง ที่จะจัดไว้ให้บริการประชาชนที่มากราบพระบรมศพ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือแนวทางที่เหมาะสมมาหารือในที่ประชุม กอร.รส. ครั้งต่อไป และเนื่องจากขณะนี้จิตอาสาที่มาปฏิบัติงานบริเวณสนามหลวงมีจำนวนลดลง ดังนั้น หลังจากวันที่ 20 ม.ค. 60 เป็นต้นไป ทางกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสามาร่วมปฏิบัติงาน ตลอดทั้งดูแลและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มากราบพระบรมศพ
รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวต่อไปว่า

นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่กระทำการละเมิดหรือกระทำผิดบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง โดยจัดชุดสายตรวจตำรวจร่วมกับเทศกิจออกตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านต่างๆ อาทิ การแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่ การแซงคิว การกักตุนอาหาร เป็นต้น อีกทั้ง กอร.รส. จะมีการจัดระเบียบรถที่จะเข้ามาบริเวณสนามหลวงด้วย

ส่วนการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศนั้น ทางกรมศิลปากรจะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน และนำมาเสนอในที่ประชุมอีกครั้งในสัปดาห์เพื่อให้ได้แนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกัน

สำหรับการประชุม กอร.รส. ครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 60 กำหนดประชุมเวลา 10.00 น. โดยจะหารือแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารให้เพียงพอและพอดีกับประชาชนที่เข้ามากราบพระบรมศพ รวมถึงหารือแนวทางการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นบริเวณสนามหลวง เนื่องจากปัจจุบันยังมีปริมาณขยะค่อนข้างมาก โดยเฉพาะขยะรีไซเคิลจำพวกขวดน้ำมีสูงถึง 35% ว่าจะลดปริมาณขยะขวดน้ำอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะด้วยการนำขวดน้ำมาเอง หรือรับขวดน้ำเพียงขวดเดียวแล้วเก็บไว้เติมน้ำเมื่อดื่มหมด
 
Share this: