"กระทรวงอุตสาหกรรมสานความร่วมมือญี่ปุ่น รับมอบเครื่องอบแห้งอาหาร ต่อยอดพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร สร้างเกษตรอุตสาหกรรมให้เอสเอ็มอี"

14 ม.ค. 2563 | 18:37:07
"กระทรวงอุตสาหกรรมสานความร่วมมือญี่ปุ่น รับมอบเครื่องอบแห้งอาหาร ต่อยอดพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร สร้างเกษตรอุตสาหกรรมให้เอสเอ็มอี"

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายโทคิฮิโระ นาคามูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเอฮิเมะ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเครื่อง Supersonic Wave Dryer ของจังหวัดเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนรับมอบจาก นายโทชิเอคิ นาคาอิ ประธานบริษัท เอ็น เอส คอร์เปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุม อก 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี

​การส่งมอบเครื่องจักรดังกล่าว เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรมโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กับจังหวัดเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกัน ซึ่งจังหวัดเอฮิเมะ ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และการแปรรูปอาหาร และที่ผ่านมาทางจังหวัดเอฮิเมะได้มีการส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาและหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องจักรร่วมกับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industrial Transformation Center 4.0 หรือ ITC 4.0) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ โดยได้เล็งเห็นว่าศูนย์ ITC 4.0 ในพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 มีความเหมาะสมในด้านของการเป็นพื้นที่ศักยภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและการแปรรูปอาหาร จึงได้ส่งมอบเครื่อง Supersonic Wave Dryer จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 35,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเครื่องเป็นเครื่องอบแห้งอาหารที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยใช้ระบบท่อนำความร้อนของคลื่นถอดแบบจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้รสชาติและเนื้อสัมผัสอาหารคงเดิม นำไปติดตั้ง ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเอสเอ็มอีของไทย ทั้งนี้ เชื่อว่าจากความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงทางธุรกิจในรูปแบบของ B2B ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการของทั้งสอง 2 ประเทศต่อไป
Share this: