กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) 14-19 พ.ย.60

14 พ.ย. 2560 | 15:59:42
"กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี
เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS)"

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) บนทางพิเศษบูรพาวิถี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น.- 22.00 น. จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม.7+200 ,กม.13+000 ตลอดจนจะทำการปิดช่องจราจรอย่างละ 1 ช่อง บริเวณกม.4+300 ขาออก กม.30+500 ขาออก และจะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง เวลา 22.00 น. - 04.00 น. กม.32+500 ขาเข้า

- วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. - 22.00 น. จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม.7+200 ,กม.13+000 ตลอดจนจะทำการปิดบริเวณ กม.4+300 ขาเข้าและขาออก อย่างละ 1 ช่องจราจร และจะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง เวลา 22.00 น. - 04.00 น. บริเวณกม.32+500 ขาเข้า

- วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. - 22.00 น. จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม.7+200 กม.13+000 ตลอดจนจะทำการปิดบริเวณกม.4+300 ขาเข้าและขาออก อย่างละ 1 ช่องจราจร และจะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง เวลา 22.00 น. - 04.00 น. บริเวณ กม.43+700 ขาออก

- วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. - 22.00 น. จะทำการเบี่ยงการจราจร กม.13+000 กม.13+000 ตลอดจนจะทำการปิดบริเวณกม.4+300 ,กม.30+500 ขาเข้าและขาออก อย่างละ 1 ช่องจราจร และจะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง และเวลา 22.00 น. - 04.00 น. จะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง บริเวณ กม.13+000 ขาเข้า
- วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น. - 04.00 น. จะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง บริเวณ กม.3+085 ขาเข้า

- วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น. - 04.00 น. จะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง บริเวณ กม.3+085 ขาเข้า

ทั้งนี้ อาจจะมีการหยุดการจราจรเป็นระยะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางโดย กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือน ก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบ
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Share this: