ไอคอนสยาม มีจัดงานสงกรานต์ การจราจรโดยรอบติดขัด ...

15 เม.ย. 2562 | 11:22:53
ไอคอนสยาม มีจัดงานสงกรานต์ การจราจรโดยรอบติดขัด ... 
11.15 น. สภาพการจราจร
- ถนนสมเด็จเจ้าพระยา จากแยกท่าดินแดง มุ่งหน้าแยกคลองสาน ท้ายสะสมแยกท่าดินแดง
- ถนนลาดหญ้า มุ่งหน้าแยกคลองสาน ท้ายสะสมปากซอยลาดหญ้า17
- ถนนเจริญรัถ มุ่งหน้าถนนเจริญนคร ท้ายสะสมเจริญรัถ 7
- ถนนเจริญนคร ขาออก ท้ายแยกคลองสาน และขาเข้า ท้ายสะสมเจริญนคร 16
- ถนนกรุงธนบุรี มุ่งหน้าถนนเจริญนคร ท้ายสะสมใต้บีทีเอส กรุงธนบุรี

Share this: