ไม่ต้องตื่นตระหนก!! ‪ทบ. แจ้งเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ ใน ๑๒ -๑๓ ม.ค.๖๐ เพื่อเตรียมจัดงานวันเด็ก ณ พล.ม.๒ รอ. กทม.‬

10 ม.ค. 2560 | 07:30:12

ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ กองทัพบกจะทำการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์จาก
หน่วยทหารในพื้นที่ กทม., จ.ปราจีนบุรี, จ.สระบุรี และ จ.ลพบุรี ไปที่ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ และกองบัญชาการกองทัพไทย กทม. เพื่อเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการเคลื่อนย้ายดังนี้
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
- เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เคลื่อนย้ายอากาศยานจากศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี มาที่กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์  
- เวลา ๑๙.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย
จากที่ตั้งหน่วยทหาร จ.ปราจีนบุรี, สระบุรี และ กทม. มาที่กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ โดยผ่านถนนสำคัญ อาทิ ถ.วิภาวดีรังสิต, ถ.พหลโยธิน, ถ.ทหาร, ถ.ประดิพัทธ์, ถ.แจ้งวัฒนะ และ ถ.ติวานนท์ เป็นต้น

ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ จาก จ.ปราจีนบุรี, สระบุรี และ กทม. ปลายทาง กองบัญชาการกองทัพไทย ผ่านถนนสำคัญ อาทิ ถ.ประดิพัทธ์, สี่แยกสะพานควาย ถ.พหลโยธิน, ถ.วิภาวดีรังสิต และ ถ.แจ้งวัฒนะ เป็นต้น

โดยกองทัพบกจะเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์กลับที่ตั้งหน่วยทหาร หลังจากจบกิจกรรมวันเด็กแล้ว ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ตามเส้นทางเดิม ทั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะมีการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ในลักษณะเช่นนี้ด้วย จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ 
และขออภัยในความไม่สะดวกทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์

Share this: