ไปเที่ยวฝรั่งเศส ทรัพย์สินและเอกสารประจำตัว ถูกขโมยหรือสูญหาย ทำอย่างไรดี

02 ธ.ค. 2562 | 20:25:44
เทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ของทุกปี เป็นช่วงที่มีคนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวฝรั่งเศสจำนวนมาก และเกิดกรณีทรัพย์สินและเอกสารประจำตัวถูกขโมยหรือสูญหายบ่อยครั้ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จึงขอประชาสัมพันธ์คำแนะนำการท่องเที่ยวในฝรั่งเศสด้วยความเตรียมพร้อมและระมัดระวัง รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติหากหนังสือเดินทางหาย และหวังว่าทุกท่านจะท่องเที่ยวในฝรั่งเศสอย่างปลอดภัย

Share this: