ไปยากแล้ว กรุงเทพชั้นใน "ตอนนี้"

12 ก.ค. 2562 | 23:08:44
ไปยากแล้ว กรุงเทพชั้นใน "ตอนนี้"

ถ.เพชรบุรี ขาเข้า ติดตั้งแต่ซอยศูนย์วิจัย ไปถึงใต้ด่วนเพชรบุรี
ถ.สุขุมวิท ขาเข้า ติดตั้งแต่บีทีเอส ทองหล่อ ไปถึงทางขึ้นด่วนเพลินจิต
ถ.อโศกมนตรี ขาออก จากแยกอโศกสุขุมวิท ไปแยกอโศกเพชร
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จากด่านเพชรบุรี ที่จะลงเพลินจิต 
ซอยนานา  ติดถึงแยกมิตรสัมพันธ์
ถ.นิคมมักกะสัน 
ซอยชิดลม 
ถ.วิทยุ หน้าสถานทูตอเมริกา ติดไปถึงแยกเพลินจิต
ถ.พระราม 4 ขาออก จากแยกสะพานเหลือง ติดไปถึงแยกวิทยุ 
ถ.สาทรใต้ จากซอยสวนพลู ติดไปถึงแยกสาทร-สุรศักดิ์
ถ.สีลม จากแยกสีลม-นราธิวาสฯ ติดไปถึงสุรศักิ์ 
ถ.สุรศักดิ์
ถ.มเหสักข์ 

เวลา 15.45น. 
12 ก.ค. 2562 

Share this: