ในหลวงของเรา

18 ม.ค. 2562

อัพเดทล่าสุด 15:47:34

12 ม.ค. 2559 08:01:47

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวาระดิถีวันขึ...