โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

10 ต.ค. 2560 | 20:39:52
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมส่งต่อการให้ด้วยการออม กับ “โครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา 

เพียงท่านนำกระปุกออมสิน ที่ออมเงินจนเต็มขนาดตั้งแต่ ๗ x ๗ เซนติเมตรขึ้นไป พร้อมบัตรประชาชนที่ตรงกับตัวจริง มาแลกรับกระปุกที่ระลึก สัญลักษณ์ทรงงาน “พระราชพาหนะ” รถจิ๊ป ซึ่งแบบสุดท้ายของโครงการ ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. -๑๖.๐๐ น. ณ ลานน้ำพุ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 

cr. CentralPlaza WestGate
Share this: