โคราช "งดจัดงานแห่เทียนพรรษา" ประจำปี 2563

22 พ.ค. 2563 | 19:26:22
โคราช "งดจัดงานแห่เทียนพรรษา" ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข #FM91 

Cr.Korat : เมืองที่คุณสร้างได้

Share this: