โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12 ก.ย. 2560 | 16:49:36
 

วันที่ 12 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทร​ปราการ​ พาชมโครงการบริหารจัดการน้ำของ "โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เกิดจากลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพฯและสมุทรปราการเป็นที่ราบลุ่มตัดผ่านด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านตั้งแต่ตอนเหนือ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน มวลน้ำมหาศาลไปกระจุกตัวอยู่ตรงอ่าวไทยในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรอระบายน้ำลงสู่ทะเล ซึ่งกว่าปริมาณน้ำจะลดลงต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อย บริเวณดังกล่าวจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมหนัก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการขุดขยายคลองลัดโพธิ์ที่มีอายุมากกว่า 300 ปี ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและจัดสร้างประตูระบายน้ำเพื่อคลี่คลายปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะยาว

โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์เริ่มต้นก่อสร้างในปี 2545 กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักได้สำรวจออกแบบและก่อสร้างประตูระบายน้ำได้งบประมาณ 578.9 ล้านบาท ขุดความลึกจากเดิมประมาณ 1-2 เมตร ลงไปเป็น 7 เมตร​ ขยายความกว้างจาก 10 ถึง 15 เมตรเป็น 70 เมตร พร้อมสร้างประตูระบายน้ำติดตั้งบานระบายน้ำจำนวน 4 ช่องขนาดช่องละ 14 X 9.55 เมตร ควบคุมการเปิดปิดด้วยระบบอัตโนมัติโดยสอดคล้องกับห้วงเวลาน้ำขึ้นลงและน้ำทะเลหนุนสูง รวมถึงสร้างกําแพงยื่นออกไปบริเวณส่วนท้ายคลอง ทำให้น้ำที่ปล่อยออกมาไม่กัดเซาะฝั่งตรงข้าม และปกป้องตลิ่งของอำเภอพระประแดงโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2549

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ช่วยรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วกว่าเดิมถึง 30 เท่า ด้วยหลักการการเบี่ยงน้ำจากเดิมต้องไหลอ้อมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางถึง 18 กิโลเมตร ปัจจุบันลดเหลือระยะทางแค่เพียง 600 เมตร ส่วนระยะเวลาในการระบายน้ำก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันจากเดิมที่เคยใช้เวลามากถึง 5 ชั่วโมง ก็ลดเหลือแค่เพียง 10 นาทีเท่านั้น ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในอำเภอพระประแดง เร่งระบายน้ำเหนือที่ไหลผ่านในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการป้องกันน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่รอบกระเพาะหมูได้อีกด้วย และนอกจากการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้ว คลองลัดโพธิ์ยังมีศักยภาพในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ รวมทั้งพระองค์ยังมีพระมหากรุณาธิคุณในการปรับปรุงถนนให้เป็นโครงข่ายวงแหวน ตลอดจนการสร้างสะพานขึงแฝดข้ามลำน้ำเจ้าพระยาถึง 2 ช่วง ได้แก่ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม และสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 ลดวิกฤตการจราจรอีกด้วย


Share this: