แนวโน้ม ผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก เพิ่มสูงขึ้น กรมควบคุมโรค เผย ตัวเลข ผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ เกือบแสนราย

12 ต.ค. 2562 | 14:50:39
วันที่ 12 ตุลาคม 2562 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา พบมีผู้ป่วย ทั่วประเทศสะสม 98,741 ราย เสียชีวิต 106 ราย กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราการป่วยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 24.9 และพบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากที่สุด ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อุบลราชธานี, เชียงราย, จันทบุรี, ระยอง และจังหวัดนครราชสีมา
 
นอกจากนี้ ยังพบว่า โรคไข้เลือดออก เริ่มมีแนวโน้ม ผู้ป่วย เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงปัจจุบัน 
 
“การพยากรณ์โรค และภัยสุขภาพ ประจำสัปดาห์นี้ คาดว่า ช่วงนี้ จะพบผู้ป่วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ โรคไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ประกอบกับช่วงนี้ เป็นช่วงที่ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกพรรษา ทอดกฐิน จึงควรมีการเตรียมตัวเพื่อป้องกันยุงกัดระหว่างทำกิจกรรม”
 
กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำจับแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะสถานที่ที่ประชาชนร่วมทำกิจกรรมมาก ๆ เช่น วัด และโรงเรียน ควรจะมีการทำกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บเศษขยะ ดูแลภาชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน้ำขัง หมั่นขัดทำความสะอาดภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำทุกสัปดาห์ เนื่องจากไข่ยุงลายจะติดแน่นกับขอบผิวของภาชนะเหนือระดับน้ำเล็กน้อย และสามารถทนอยู่ได้นานเมื่อมีฝนตกหรือน้ำท่วมขังก็สามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้ในเวลาอันรวดเร็ว หน่าวยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ นอกจานี้ ควรป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้งแม้เป็นช่วงเวลากลางวัน และหากมีอาการไข้สูง เบื้ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หน้าแดง ปวดศีรษะ มีรอยจ้ำเลือดสีแดงตามลำตัว แขน ขา หรือสงสัยว่า ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์ทันที
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

Share this: