แท็กซี่ 1มก-2615 เก็บไอโฟน 2 เครื่อง ส่งคืนสวพ.FM91

16 ก.พ. 2560 | 02:01:07

คุณ ศุภลักษณ์ สิทธิ ขับแท็กซี่ สีเขียว-เหลือง 1มก-2615 กทม. เก็บโทรศัพท์มือถือ ไอโฟน 2 เครื่อง สีขาว ไม่ทราบรุ่น 1 เครื่อง และอีกเครื่องเป็น ไอโฟน 7 พลัส เก็บได้บนรถ เวลา 02.30 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นำฝากไว้ที่ สวพ.FM91

เจ้าของติดต่อรับคืนโทร 1644 ตลอด 24 ชม.


Share this: