แจ้งวัฒนะ ผ่านแยกเมืองทองฯ เริ่มแน่น ! มสธ. มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฎเขตภาคกลางวันสุดท้าย

11 มี.ค. 2561 | 10:39:57
บรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฎเขตภาคกลาง ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ขณะนี้ ค่อนข้างคึกคัก มีผู้มาร่วมแสดงความยินดับกับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรถนนแจ้งวัฒนะ ที่จะผ่านแยกเมืองทองธานี เข้าถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ด ค่อนข้างหนาแน่น ทั้งเข้าและออก 
Share this: