แขวงทางหลวงนนทบุรี แจ้งตั้งแต่ 20 ตค.นี้เป็นต้นไป จะมีการปิดจราจร "บนสะพานข้ามแยกคราย" เพื่อซ่อมผิวจราจร

11 ต.ค. 2561 | 16:45:11
แขวงทางหลวงนนทบุรี มีกำหนดจะซ่อมผิวจราจรบนสะพานข้ามแยกแคราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2561 จนกว่างานจะแล้วเสร็จ (เริ่มต้นสัญญา 27 กย. สิ้นสุดสัญญา 24 มค. 2562 )  โดยจะมีการลงพื้นที่ เฉพาะเวลากลางคืน ในช่วงเวลา 22.00-05.00 น.   ติดต่อสอบถาม กรมทางหลวง 1586 
Share this: