เสื้อ 1มัด เก็บได้ที่ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ใครทำ "หล่น" ติดต่อกลับสวพ. 91

12 ก.ย. 2562 | 08:16:12
เสื้อ 1มัด  เก็บได้ที่ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 
ใครทำ "หล่น" ติดต่อกลับสวพ. 91 

คุณเมธาธัช หมื่นเดชะคุณ แจ้งตามหาเจ้าของ  เสื้อ 1มัด จำนวน 10ตัว 
หล่นอยู่บนถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ตอนนี้เก็บดูแลไว้ให้  เจ้าของติดต่อกลับสวพ. 91 เพื่อรับคืน 
Share this: