เสริมมงคลชีวิต รับปีใหม่ไทย กราบพระแก้วมรกต ณ วัดพระแก้ว พร้อมชมพระบรมมหาราชวัง

13 เม.ย. 2562 | 15:43:09
บรรยากาศทำบุญปีใหม่ไทย รับวันสงกรานต์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว คึกคักและเนืองเเน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่พร้อมใจกันเดินทางมา กราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของไทย โดยในช่วงสงกรานต์นี้ จัดให้มีการสรงน้ำพระ ก่อนเข้าไปกราบพระเเก้วมรกตด้วย

ทั้งนี้ จุดเด่นอีกอย่างที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติอย่างมาก คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดพระเเก้ว ที่มีความวิจิตรบรรจงสวยงาม โดยรอบระเบียง เล่าขานตำนาน เรื่องรามเกียรติ์ถึง 178 ห้อง  นอกจากนี้ ก่อนกลับสามารถเดินออกมาชมพระบรมหาราชวัง ในบริเวณที่เปิดให้เข้าชมได้ด้วย

สำหรับท่านที่จะเดินทางไปเปิดให้เข้าชม เวลา 08.30 น.-15.30 น. และต้องแต่งกายสุภาพ เจ้าหน้าคอยดูแลและอำนวยความสะดวกโดยรอบ
Share this: