เลี่ยงถนนเทพารักษ์ เข้าซอยหมู่บ้านทิพวัล รถติด 15 - 16 ก.พ.63 มีจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ที่ ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ , ร.ร.เซนต์โยเซฟทิพวัล

15 ก.พ. 2563 | 10:22:01
งานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4 สำหรับในส่วนของภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเจ้าภาพได้กำหนดจัดการแข่งขันทักษะ และนิทรรศการทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล และโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจังหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการทางการศึกษาเอกชนทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา นานาชาติ โรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งจัดให้มีการแสดงบนเวทีกลาง กิจกรรมแข่งขันวิชาการและวิชาชีพ จัดสัมมนาทางวิชาการ การทดสอบความรู้และทักษะนักเรียน จึงขอเชิญประชาชาชน ผู้ปกครองเข้าร่วมชมกิจกรรมความเป็นเลิศ ความก้าวหน้าทางการศึกษาได้ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

"โปรดหลีกเลี่ยงถนนเทพารักษ์ มุ่งหน้าเข้าซอยหมู่บ้านทิพวัล"  มีทั้งรถตู้ รถบัส และรถนั่งส่วนบุคคล มารับส่งนักเรียน ที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4

เครดิตภาพ ร่วมกตัญญูจุดสำโรง

Share this: