เลี่ยงการจราจรรอบมรภ.สวนสุนันทา 13-14 มิ.ย.62 ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

13 มิ.ย. 2562 | 06:54:34
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2562
ซ้อมใหญ่ วันที่ 13-14 มิ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 17 - 18 มิ.ย. 62 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Share this: