ที่หอประชุมกองทัพเรือ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

15 พ.ย. 2560 | 08:55:01
วันนี้ (15 พ.ย.60) พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ
- รอบเช้า 2,000 คน
- รอบบ่าย 2,000 คน

Share this: