เรือด่วนเจ้าพระยาจะให้บริการตามปกติ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

27 มี.ค. 2563 | 06:45:23
เรือด่วนเจ้าพระยา ยกเลิกประกาศหยุดเดินเรือ โดยจะยังคงให้บริการตามปกติ

เรือด่วนเจ้าพระยาจะให้บริการตามปกติ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย โดยจะมีประกาศตารางเดินเรือให้ทราบอีกครั้ง

*หมายเหตุ: ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ หยุดให้บริการวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Share this: