เรือคลองแสนแสบ เดินเรือตามปกติ "ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย"

27 มี.ค. 2563 | 06:38:38
เรือคลองแสนแสบ เดินเรือตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

- ต้องพยายามอยู่ห่างกัน 1 เมตร

- หากไม่จำเป็นกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทาง ทางเรือ


Share this: