เริ่ม!!คืนนี้ รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถนนพระราม 9 ขาเข้า หน้าสวนสาธารณะพรรณภิรมย์ และขาออก ช่วงพระราม 9 ซอย 19 - แยกประดิษฐ์มนูธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ส.ค.63 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

01 ส.ค. 2563 | 23:27:26
 
ปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 9 ขาเข้า บริเวณหน้าสวนสาธารณะพรรณภิรมย์ และฝั่งขาออก บริเวณถนนพระราม 9 ซอย 19 - แยกประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) ทางเชื่อมทางขึ้น - ลง สถานีวัดพระราม ๙ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12 มีความ จำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้า บริเวณหน้าสวนสาธารณะพรรณภิรมย์ และฝั่งขาออก บริเวณถนนพระราม ๙ ซอย 19 - แยกประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) ทางเชื่อมทางขึ้น - ลง สถานีวัดพระราม ๙ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผลให้ การจัดการจราจรบริเวณดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 จุด ดังนี้ 
 
จุดที่ 1. ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2563
ถนนพระราม ๙ สัญจรได้ 3 ช่องจราจร 
 
จุดที่ 2. ฝั่งขาออก ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2563
ถนนพระราม ๙ สัญจรได้ 4 ช่องจราจร 
 
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com

Share this: