เริ่มวันนี้ (2 ธันวาคม 62) เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการจัดระเบียบการจราจรใหม่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

03 ธ.ค. 2562 | 08:04:53เริ่มวันนี้ (2 ธันวาคม 62) เป็นต้นไป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  มีการจัดระเบียบการจราจรใหม่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

- รถที่ไม่มีสติกเกอร์ ให้ใช้ประตูงามวงศ์วาน 1 (เข้า-ออก) ได้ตลอด 24ชม. 
- ประตู ถ.วิภาวดีรังสิต ,  ประตู 2 และ 3 ถ.งามวงศ์วาน  ให้ผ่านเข้า-ออก ได้ เฉพาะรถที่มีสติ๊กเกอร์ เท่านั้น ( เวลา 05.00น. -22.00น.)
- ประตู 1 ถ.งามวงศ์วาน , ประตูพหลโยธิน ,ประตูกรมส่งเสริมฯ และซอยพหลโยธิน 45 ผ่านเข้า-ออกได้ตามปกติ 

ยกเว้นมีความจำเป็นต้องเข้าเขตการเรียนการสอน ต้องแลกบัตรเข้า-ออกตามจุดแยกต่างๆ ที่กำหนดไว้ 


 
Share this: