เย็นกำลังดี "19 องศา" บนยอด ภูทับเบิก

13 ต.ค. 2562 | 22:42:57
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลา 19.00 น. ด.ต.เชิดชัย สุยะศักดิ์ , ด.ต.มนตรี ทองมาก
 สายตรวจ ภูทับเบิก ออกตรวจวิสาหกิจชุมชน ทับเบิก ทักท่องเที่ยวประมาณ 2,000 คน รถนักท่องเที่ยวประมาณ 600 คัน ณ.จุด.ชมวิว หอดูดาว แท่งวัดอุณภูมิ เหตุการณ์ปกติ 

 "ส่วนอุณหภูมิที่แท่งวัดอุณภูมิ 19 องศาเซลเซียส" 
Share this: