เปิดห้อง ผู้ว่าฯ กทม. ต้อนรับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 61

12 ม.ค. 2561 | 12:59:54
 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 มกราคม 2561 พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พร้อมมอบโอวาทแก่ผู้แทนนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง เนื่องในงานวันเด็กกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

สำนักการศึกษา กทม. กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ภายใต้แนวคิด “เด็กนักเรียน กทม.ก้าวสู่สากล” กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน Inspiration การเยี่ยมชมห้องอมรพิมาน ห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. กิจกรรมผู้สื่อข่าวน้อย โซน สนุกสนาน การแสดงดนตรี เกม กีฬา โซนเด็กนักเรียนกทม.ก้าวสู่สากล นิทรรศการภาษาอังกฤษ ภาษาจีน STEM Robot Crossword ศิลปะ ภาพวาด หมากล้อม และโซน นักเรียน กทม. เก่งไม่แพ้ใคร โชว์ผลงานของนักเรียน กทม. ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ รวมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน และ 2 ทีม

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กและเยาวชน โดยส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาคุณภาพ และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กทุกกลุ่ม การดูแลสุขภาพและพลานามัย การส่งเสริมความรู้สายอาชีพ ตลอดจนเปิดโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กมีความฝัน และมุ่งมั่นหมั่นเพียรที่จะก้าวไปให้ถึงความฝันนั้น นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังให้ความสำคัญกับการกล่อมเกลาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 นี้ ขอให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ระลึกในพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์ ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม และมีน้ำใจต่อผู้อื่น ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ร่วมกันทำหน้าที่ในการเป็นแม่พิมพ์หล่อหลอมอนาคตของชาติให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต


Share this: