เปิดฉากเวทีการประชุม COP24 ภายใต้แนวคิด “Changing Together” ห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ.

06 ธ.ค. 2561 | 17:04:39
เปิดฉากเวทีการประชุม COP24 ภายใต้แนวคิด “Changing Together” ห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. ร่วมเสวนา พร้อมผู้แทน 195 ประเทศทั่วโลก ร่วมแสดงเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจก ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

นาย อันโตนิโอ กัวเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวถึงความร่วมมือทั่วโลกในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน พบว่า ทั่วโลกยังไม่ให้ความสำคัญมากเท่าที่ควรและหากไม่ดำเนินการให้เร็วกว่านี้ อุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นจะทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย เกิดพายุรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในทะเล
การประชุมครั้งนี้ทุกประเทศมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือ การรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส (เทียบกับช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม) ซึ่งหากต้องการรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไว้ให้ได้ตามเป้าหมาย แต่ละประเทศต้องดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าในปัจจุบันถึง 5 เท่า นอกจากนี้ การประชุมยังมีเป้าหมายที่จะจัดทำ Paris rulebook (Katowice rulebook) ซึ่งเป็นข้อกำหนด หลักเกณฑ์สำหรับลดก๊าซเรือนกระจกตาม Paris Agreement เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศใช้ปฏิบัติ โดยขอให้ประเทศสมาชิกมุ่งเป้าสู่การบรรลุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ ให้ได้ภายในปี 2050

ทั้งนี้ กฟผ. ได้นำเสนอผลสำเร็จของการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของ กฟผ. โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2557 – 2561 ได้กว่า 4.79 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และผลสำเร็จของโครงการห้องเรียนสีเขียวที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ามาตั้งแต่ปี 2541 โดยปัจจุบันได้ขยายห้องเรียนสีเขียวไปแล้วถึง 414 โรงเรียน ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
Share this: