เบี่ยงจราจรทางหลวงหมายเลข 375 ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี

17 เม.ย. 2561 | 06:40:19

ตามที่กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่1 ได้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ในการนี้มีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจร เนื่องจากโครงการฯ จะดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มเจาะด้านซ้ายทางและขวาทาง และก่อสร้างพื้นทางช่วงที่มีการปรับระดับเข้าสู่โครงสร้างสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 375 ตอนนครปฐม – ดอนตูม ระหว่าง กม.45+115 - กม.46+215 โดยจะเริ่มดำเนินการเบี่ยงการจราจร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน สังเกตป้ายแนะนำ และใช้ช่องทางเบี่ยงอย่างระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกำหนดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ทางโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 11 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร 081-734-2058 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586

Step 1
ดำเนินการก่อสร้างด้านซ้ายทาง (ฝั่งไปดอนตูม)
จะเริ่มเบี่ยงทางตั้งแต่ระหว่าง กม.45+190 – กม.45+990 (รวมระยะทางเบี่ยง 800 เมตร) 
เพื่อก่อสร้างเสาเข็มเจาะ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำการเทคอนกรีตปรับพื้นที่บริเวณหลุมเจาะ และคืนผิวจราจรดังเดิม

Step 2
ดำเนินการก่อสร้างด้านขวาทาง (ฝั่งไปนครปฐม)
ทางเบี่ยงเริ่มจาก กม.45+290 - กม.46+010 (ระยะทางที่เบี่ยง 720 เมตร)
เมื่อดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มเจาะด้านซ้ายทาง (ฝั่งไปดอนตูม) และดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อคืนผิวจราจรแล้วเสร็จ จะดำเนินการเบี่ยงจราจร ตามรูปแบบ step 2 เพื่อดำเนินการก่อสร้างเข็มเจาะ และโครงสร้างสะพาน MINOR OVERPASS ด้านขวาทาง พร้อมทั้งดำเนินการขยายผิวจราจรด้านขวาทาง


Step 3
ดำเนินการก่อสร้างด้านขวาทาง (ฝั่งไปนครปฐม)
ทางเบี่ยงเริ่มจาก กม.45+115 - กม.46+215 (ระยะที่เบี่ยง 1,100 เมตร)
ขั้นตอนการก่อสร้าง
- เพิ่มระยะการเบี่ยงจราจรจาก step 2 เป็น step 3
- ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจาจรด้านขวาทาง เพื่อเปิดเบี่ยงจราจรให้กับผู้ประกอบการและผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างด้านขวาทาง
- ดำเนินการก่อสร้างพื้นทางช่วงที่มีการปรับระดับเข้าสู่โครงสร้างสะพาน


Share this: