เตือน 3 จังหวัด เฝ้าระวังจรวดส่งดาวเทียมจากจีน

12 ก.ย. 2562 | 11:47:13
   โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) แจ้งว่าได้รับข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าหน่วยงานการบินพลเรือนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งเตือนจะมีกิจกรรมการบินอวกาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 10.20 – 10.56 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อเส้นทางการบิน และคาดว่าพื้นที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจะอยู่ในประเทศกัมพูชา (Zone 1: พื้นที่สีแดง) นั้น

          จากการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามการแจ้งเตือนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในหลายครั้งที่ผ่านมา มีโอกาสที่จะเป็นการ “ยิงจรวดส่งดาวเทียมจากศูนย์นำส่งดาวเทียมไท่หยวน” (Taiyuan satellite launch Center) ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนจริง โดยเส้นทางจรวดดังกล่าวจะพาดผ่านประเทศไทย (Zone 2: พื้นที่สีเหลือง) ในจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทิศทางการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับตำแหน่งการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้

  ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกประกาศเตือนให้จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ เฝ้าระวังการยิงจรวดจากศูนย์นำส่งดาวเทียมไท่หยวน (TAIYUAN SATELLITE LAUNCH CENTER) จากหน่วยงานการบินพลเรือนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

    ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นวัตถุหรือเศษชิ้นส่วนที่คาดว่าจะมาจากการยิงจรวดในช่วงวันดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ในพื้นที่ของท่านโดยด่วน  .
 
เบอร์โทรติดต่อ
ปภ.จ.อำนาจเจริญ: 045-523-031
ปภ.จ.อุบลราชธานี: 045-344-635-7
ปภ.จ.ศรีสะเกษ:045-617-956-8
Share this: