เตรียมรับมือระดับน้ำในลำน้ำพอง และแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้น หลังเขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำเพิ่ม

12 ต.ค. 2560 | 11:42:53

เตรียมรับมือระดับน้ำในลำน้ำพอง และแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้น หลังเขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำเพิ่ม

กรมชลประทาน ให้โครงการชลประทานทุกแห่งในลุ่มน้ำชี เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำในลำน้ำพอง และแม่น้ำชีจะสูงขึ้นอีก หลังกฟผ.เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำมากขึ้น เนื่องจากทางตอนบนยังมีฝนตกชุก ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมากกว่าวันละ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร 
นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ฝนที่ตกชุกในพื้นที่ตอนบนของเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 60 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลหลากลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบัน(11 ต.ค. 60) เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับเก็บกัก ประมาณ 2,590 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการระบายน้ำวันละ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมากกว่าวันละ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ต้องปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนกับปริมาณน้ำที่ระบาย ซึ่งคณะกรรมการจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมร่วมกันและมีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบายน้ำเป็นช่วงๆ โดยจะค่อยๆทยอยปรับการระบาย ดังนี้ ในช่วงวันที่ 13 – 14 ต.ค. 60 จะเพิ่มการระบายเป็น 37 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ,ในช่วงวันที่ 15 – 16 ต.ค. 60 จะปรับเพิ่มการระบายเป็น 40 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน , ในช่วงวันที่ 17 – 18 ต.ค. 60 จะปรับเพิ่มการระบายเป็น 43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 60 เป็นต้นไป จะปรับเพิ่มการระบายเป็น 45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
การระบายน้ำเพิ่มดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำพองเพิ่มสูงขึ้น และเอ่อล้นตลิ่งบริเวณสถานีวัดน้ำ E.22B บ.ท่าเม่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงระดับน้ำในแม่น้ำชี จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ได้ให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำพอง และแม่น้ำชีอย่างใกล้ชิด โดยให้ดำเนินการเสริมพนังกั้นน้ำในลำน้ำพอง และแม่น้ำชีให้สูงขึ้น พร้อมกับให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพอง และแม่น้ำชี จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

**************************************
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ 
กรมชลประทาน 


Share this: