เช็คการเดินทาง ถ.สาทรเหนือ , ถ.สาทรใต้ , ถ.สีลม , ถ.สุรศักดิ์ , ถ.มเหสักข์ ,ถ.เจริญกรุง

17 ก.พ. 2560 | 10:03:24
เช็คการเดินทาง ถ.สาทรเหนือ , ถ.สาทรใต้ , ถ.สีลม , ถ.สุรศักดิ์ , ถ.มเหสักข์ ,ถ.เจริญกรุง

1) ถ.สาทรเหนือ ลงมาจากสะพานตากสิน ไปสวนลุมพินี ท้ายอยู่ถนนปั้น
2) ถ.สาทรใต้ ขึ้นสะพานตากสิน ท้ายอยู่อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
3) ถ.สุรศักดิ์
4) ถ.มเหสักข์ ท้ายอยู่แยกมเหสักข์
5) ถ.สีลม ขาเข้า ไปทางบางรัก - แยกสุรศักดิ์ ท้ายอยู่หน้าวัดแขก
6) ถ.เจริญกรุง ไปทางแยกเฉลิมพันธุ์ -แยกบางรัก ท้ายอยู่หน้าโรงเรียนวัดสุทธิวราราม #FM91

Share this: