เจ้าของกระเป๋าอยู่ไหน !! นางสาว สกลสุภา องอาจ

20 มี.ค. 2563 | 21:22:33
 เจ้าของกระเป๋าอยู่ไหน !! 
นางสาว สกลสุภา องอาจ 


มีลูกค้าเก็บกระเป๋าสตางค์ แบบยาว ยี่ห้อ "ELLE" ข้างในมีบัตรประชาชน ระบุชื่อ นางสาว สกลสุภา องอาจ 
เวลา 15.18น. วันที่ 20 มี.ค. 2563 

เจ้าของติดต่อรับคืนได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 02-640-7000
Share this: