เจ็บป่วย 5 โรคหน้าฝนเข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ "ไม่เสียค่าใช่จ่าย"

10 ก.ย. 2561 | 15:14:26
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคหน้าฝนเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โรคอันตรายที่เกิดในฤดูฝน 5 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคหวัด โรคมือ เท้า ปาก และโรคฉี่หนู สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานประกันสังคม โทรสายด่วน 1506
Share this: