เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนหอวัง ช่วยดูแล รับเด็กนักเรียน ที่ผู้ปกครองมาส่ง

16 พ.ค. 2561 | 08:51:38
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บรรยากาศ เปิดเทอมวันแรก บริเวณหน้า โรงเรียนหอวัง เครือข่ายผู้ปกครอง ช่วยดูแล อำนวยความสะดวก  ผู้ปกครองที่มาส่งเด็กนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียน โดยภาพรวมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี การจอดรถส่งเด็กนักเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
Share this: