เขตดอนเมือง ชวนนำขยะรีไซเคิล แลกน้ำหมักชีวภาพ

09 ก.ค. 2561 | 10:31:48
 

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่กรุงเทพมหานครจะต้องนำไปกำจัด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะลดปัญหาขยะตกค้าง เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ทั้งนี้ เขตฯ ได้จัดโครงการลด แยก แลกขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) โดยเชิญชวนให้ประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานเขตฯนำขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม กล่องนม ฯลฯ มาแลกขยะหอม (น้ำหมักชีวภาพ) ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ทุกวัน เวลา 08.00–16.00 น.


Share this: