เก็บ Data Logger ตามติดการเปลี่ยนแปลงทะเลเกาะไข่ จ.ชุมพร ไม่พบปะการังฟอกขาว

27 มี.ค. 2563 | 01:25:14
 วันที่ 26 มีนาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยศูนย์วิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนกลาง เก็บ Data logger บริเวณเกาะไข่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อติดตามและซ่อมแท็กปะการังที่สูญหาย และเก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลภายใต้งานฟื้นฟูวิจัยปะการังฟอกขาว ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าน้ำทะเลลึกประมาณ 4-5 เมตร อุณหภูมิน้ำประมาณ 29 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 PPT ทัศนวิสัยใต้น้ำ 5 เมตร จากการเทียบสีปะการังโดยใช้กระดาษเทียบสี ไม่พบปะการังฟอกขาว CR.  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Share this: